24 juni 2020

Nieuw openluchtspel

De voorbereidingen voor het openluchtspel zijn weer in volle gang.
Het regiettam heeft een keuze gemaakt. We spelen dit jaar “De Deserteur” voor u!